Det sies at hunden er menneskets beste venn, og mang en hundeeier sier seg nok enig i den beskrivelsen. Men hvorfor er det blitt slikt? Og hvordan har det skjedd? Det skal vi se normere på i denne artikkelen.

Historisk utvikling av tamhund

Forskerne er enige om at hunden er i slekt med gråulv. Men hvordan skjedde denne utviklingen, og hvorfor er hunden blitt så menneskevennlig?

Ifølge en studie fra 2014, finnes det hunderaser som er mer like hverandre enn de er gråulv. Studien viste at hunden ikke nedstammer direkte fra gråulv, men at hund og gråulv har en felles stamfar. Det er uvisst når denne levde, men det antydes en gang mellom 9000 og 34 000 år tilbake i tid.

En uslåelig jaktpartner

Det var først etter istiden, i perioden som kalles mesolitikum, at hunden for alvor ble et fast husdyr. og en nær alliert for mennesket. Hunden hadde unike jaktegenskaper som mennesket etter hvert lærte seg å nyte godt av. Hunden hadde en sterkt utviklet luktesans og hørsel  – spesielt sammenlignet med mennesket. Disse egenskapene benytter mennesker den dag i dag.

Man kan på mange måter si at ulvene og menneskene inngikk en slags sosial pakt. Menneskene fikk en jaktpartner og etterhvert også en sosial partner, mens ulvene fikk mat og trygghet. Etter hvert som ulvene ble mer og mer domestisert og videreutviklet sine sosiale evner og kommunikasjon med mennesker, ble det også større avstand til den ville ulvene som ikke gjennomgikk denne prosessen. Dette var trolig starten på utviklingen av dagens hunder.

Unik evne til å vise empati

Menneskets gradvise domestisering av hunden har gitt den egenskaper som er helt unike sammenlignet med andre dyrearter. For eksempel kan hunder ofte lese menneskers følelser og til og med utvise empati. Dette gjør den ved å studere menneskets ansikt og å skape blikkontakt. I denne studien kom det fram at hunder faktisk aktivt tilnærmet seg mennesker som gråt for å utvise empati. Dette viser en unik evne til å lese menneskets emosjonelle situasjon.

Det er ikke uten grunn at mange mennesker anser hunden som sin beste venn. Den dømmer ikke, den viser forståelse og empati, og stiller ikke vanskelige spørsmål eller kommer med sårende kommentarer. Det er med andre ord mange grunner til at hunden har fått den statusen den har hos mennesker.