Hund som hobby er et fenomen som oppsto i takt med at folk fikk bedre råd og etter hvert også mer fritid. Mens hunden i tidligere tider var en jaktkamerat og vakt, er den i dag tillagt flere egenskaper. Mange anser hunden som sin beste venn, og bruker mye tid og ressurser på sin hund. Dette er de mange kennelklubbene, hundeforeningene og konkurransene for hunder et sikkert tegn på.

 

Norsk Kennel Klub

I Norge er Norsk Kennel Klub den største organisasjonen for hundeiere, og fungerer som en paraplyorganisasjon for alle hundeklubber.  Målet er å ivareta, ikke bare hundeeiers, men også hundens interesser. Det var egentlig jegere som i sin tid tok initiativ til å danne organisasjonen. De holdt den første generalforsamlingen allerede i 1898.  I dag er organisasjonen bredere i sitt omfang, med hundehold av alle slag i sin målgruppe.

 

Konkurranser

En populær aktivitet blant en del hundeiere, er konkurranser. I denne konkurransen handlet det rett og slett om å finne Norges peneste hund Det kan også være sportslige konkurranser, hvor din hund konkurrerer i fysiske ferdigheter, for eksempel hinderløype, eller det kan være mer oppdragelse og utseende hunden dømmes på.