I den vestlige verden er hunder stort sett ansett som vennlige, og som en nær alliert. Det er imidlertid ikke tilfellet over alt. I noen kulturer og religioner er hunden nemlig ansett som uren.  I India, for eksempel, er det ikke uvanlig at hunder blir trakassert – dette gjelder særlig løshunder. Dette må selvfølgelig sees i sammenheng med risikoen – det er stor utbredelse av rabies blant hunder i India, og hvert år dør 20.000 mennesker som følge av smitte. Det antas at det er så mange som 30 millioner løshunder i India i dag, og tallet stiger raskt, ettersom det er begrenset med preventive tiltak tilgjengelig.

 

I Kina er det som du sikkert vet, ikke uvanlig å spise hund. Hunden nyter likevel respekt: Den er ett av de 12 tegnene i kinesisk astrologi, og feires med en egen dag, den 2. dagen av kinesisk nyttår.

 

I islam er hunden ansett som uren. Det er derfor uvanlig blant sterkt religiøse muslimer å ha hund. Muhammed oppfordret likevel mennesker til å utvise godhet til hunder.

 

I jødedommen er det derimot ikke ansett som galt å holde hund. Det er videre oppfordret til å ta var på dem.