Hundeloven

I Norge er det Lov om hundehold – eller hundeloven som den ofte kalles, som regulerer eierskap til hund. Loven, som trådte i kraft i 2004, er ment å skulle skape et bedre rettslig rammeverk for de mange tusen hundeeiere her til lands. Det er både rettigheter for hunden og plikter for hundeeier som skal ivaretas, for å sikre både dyrets, eieren og det øvrige samfunnets interesser. Et slikt lovverk er kanskje især viktige i forbindelse med nye hundeeiere, og det ansvaret det innebærer å skaffe seg et firbent familiemedlem.

 

Loven regulerer blant annet ansvar i ulike situasjoner, som for eksempel løshunder, forsvarlig tilsyn, løshunder, båndtvang, omplassering, avliving med mer.

 

Hundeforskriften

Forskriften om hunder trådte i kraft 20. august 2004, og har seks paragrafer. Den omhandler tema som farlige hunder, forvaltning, dokumentasjonskrav, og spørsmål om avlivning.

 

I Norge har vi dessuten en husdyrlov og en dyrevernlov som regulerer hundehold, gjennom lover for dyrs rettigheter og krav til beskyttelse. Det skjer stadige overtramp hva gjelder forsvarlig behandling av dyr, og hunder er intet unntak i så måte. På mange måter er hunden mer sårbar, fordi den er så sterkt tilknyttet mennesker. Når den så blir sviktet av de samme menneskene som skal ta vare på den og som den stoler på, er det ekstra tøft å være hund.

 

Mattilsynet

I Norge er det Mattilsynet som har det overordnede ansvaret for innføring av og reise med hund. Etterhvert som mennesker reiser mer og mer, og landegrenser krysses, har det skapt et større behov for lovgivning og tilsyn også med henhold til dyr. Mange glemmer kanskje at dyr ikke har de samme rettighetene for fri ferdsel som seg selv, og at det er restriksjoner for visse typer arter og krav til registrering ved innreise. Dette kan være med tanke på for eksempel sykdommer eller med hensyn til truede arter på stedet man reiser til.

 

Om du reiser til Norge fra et land i EU, stilles det krav til gyldig rabies-vaksinasjon, samt behandling mot revens dverg-bendelorm. Hunden skal dessuten ha gyldig bevis og et hundepass. Dette er det kanskje spesielt lett å glemme når man ferdes innen EØS-området, da nordmenn i dag er vant til fri ferdsel til og i mellom EØS-land.

 

Mattilsynet har dessuten utviklet en oversikt over nyttige regler for hundevett som kan være nyttig å kjenne til. Den er illustrert, og godt tilrettelagt for barn, enten de har hund eller ikke i huset. barn kommer før eller siden i kontakt med hund, og det kan da være nyttig å kjenne til ulike normer for hvordan man best skal opptre i ulike situasjoner der hvor hunder er involvert. Dette kan være med på å forebygge ubehagelige situasjoner både for barnet og den voksne.